رویه بازگرداندن کالا

در صورتی که هر یک از ایرادات و تناقضات زیر در کالای ارسال شده مشاهده نموده اید می توانید اقدام به بازگرداندن کالا نمائید. از شما عزیزان خواهشمندیم پیش از دریافت کالا به بررسی نمودن اطلاعاتی که بر روی بسته بندی درج شده است، با اطلاعاتی که در وب سایت وجود دارد بپردازید. هم چنین پیش از امضا به بررسی ظاهری کالا و عدم ایراد در آن بپردازید. سپس رسید را امضا نموده و کالا را دریافت کنید.

  • در صورت مشاهده ی ایرادات فیزیکی بر روی بسته بندی و یا در کالا اقدام به بازگرداندن کالا نمائید. شما عزیزان می توانید تا 72 ساعت پس از دریافت کالا این ایراد را گزارش دهید و کالا را بازگردانید. پس از گذشت 72 ساعت داروخانه دریا مسئولیتی در این باب نخواهد داشت.
  • در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در اطلاعات محصول، از شما خواهشمندیم تا 72 ساعت اقدام به بازگرداندن کالا نمائید. در حالی که بیش از 72 ساعت از دریافت کالا گذشته باشد امکان عودت محصول وجود ندارد.
  • در صورت وجود مشکلات فنی، انصراف از خرید و هر گونه آسیب در هنگام حمل، شما می توانید کالا را عودت دهید. این رویه تا 72 ساعت برای شما عزیزان قابل اعمال است.
  • شما عزیزان می توانید با تماس تلفنی و گزارش ایرادات در محصول اقدام به بازگرداندن کالا نمائید. هم چنین با مراجعه به وب سایت و تکمیل فرم مرجوعی می توانید از این امکان بهره مند شوید. از شما خواهشمندیم پیش از باز نمودن بسته بندی محصول اقدام به عودت آن فرمائید.

جهت بازگرداندن کالا بدون ایجاد هر گونه نوشته و الصاق برچسب بر روی بسته بندی، آن را در پاکت جداگانه ای قرار دهید و با پست سفارشی به داروخانه بازگردانید. در صورتی که هر گونه مخدوش نمودن و یا ایراد دیگری از سوی مشتریان بر روی کالا ایجاد شده باشد امکان بازگرداندن آن به دارخانه وجود نخواهد داشت. هم چنین پس از تائید ایرادات کالا، در اسرع وقت کالای دیگری ارسال خواهد شد.

با تشکر از خرید شما، داروخانه دریا…